Baigėme vykdyti projektą „NKKM įrangos modernizavimas“

2021 m. sausio mėnesį NKKM sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „NKKM įrangos modernizavimas“, kuris buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektu siekta prisidėti prie įtraukaus švietimo aplinkos įvairovės plėtojimo, tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, užtikrinant bendrųjų kompetencijų ugdymą, didinti neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovę ir kokybę, didinti vaikų įtrauktį mokytis ir išskleisti individualius gebėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta naujų baldų, naujos kompiuterinės įrangos, kitų priemonių ir įrangos, reikalingos kokybiškam vaikų ugdymo procesui.

Įgyvendinę projektą, mokyklinio amžiaus vaikams galime pasiūlyti naujų programų, patobulinome senas programas, galime sudaryti sąlygas vasaros atostogų metu vykdomas programas dėstyti neformaliose erdvėse, pritaikant žaidybinius elementus. Galime pristatyti aktualiausius IT srities dalykus, naujoves, ugdymo procese naudodami naujausius įrankius ir programas, technologiškai pažangią įrangą, kokybiškas garso ir vaizdo priemones.

NKKM Žirmūnų padalinys

Verkių g. 31C, Vilnius 09108

El. p. info@nkkm.lt

Tel. +370 671  55 688

I—VII 14:00—19:00

NKKM Pašilaičių padalinys

Laisvės pr. 105, Vilnius 06119

El. p. info@nkkm.lt

Tel. +370 672  50 580

I—VII 14:00—19:00