1. Mokslo metai prasideda rugsėjį ir baigiasi iki birželio vidurio, kai išdėstomos 72 paskaitos, numatytos programoje.
2. Valstybinių švenčių dienomis mokykla nedirba. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių atostogų metu NKKM užsiėmimai vyksta.
3. Pirmojo užsiėmimo metu dėstytojui arba filialo administratorei būtina pristatyti pasirašytą sutartį (2 egz.) ir vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją (027-1/a).
4. Mokslo metais galima pereiti į kitą grupę arba pasirinkti kitą programą, prieš tai susiderinus su filialo administratore.
5. Kiekvieną semestrą vaikai laiko žinių patikrinimo testus. Testą leidžiama perlaikyti 3 kartus. Neišlaikius testo trečią kartą, dėstytojas ir mokyklos administracija aptaria susidariusią situaciją su tėvais, ir visi kartu priima atitinkamą sprendimą.
6. Vaikai mokykloje turi elgtis drausmingai, tausoti mokyklos inventorių, palaikyti tvarką ir švarą, gerbti kitus vaikus ir dėstytojus. Priešingu atveju vaikas gali būti vienašališkai pašalintas iš mokyklos.
7. Paskaitų metu draudžiama valgyti.
8. Esant reikalui, mokykla siunčia informacinius laiškus ir trumpąsias žinutes tėvams ir vaikams. Todėl tėvai ir vaikai turi pateikti teisingus savo kontaktinius duomenis ir nedelsiant pranešti, jei jie pasikeičia.
9. Po ligos į pirmą užsiėmimą atnešus ligą patvirtinančią pažymą (094/A) vaikui siūloma išklausyti praleistas temas su kita grupe arba susiderinus su dėstytoju išklausyti sutrumpintas individualias paskaitas. Mėnesio mokestis nėra mažinamas. Jei praleidus paskaitas pažyma nepateikiama, praleisti užsiėmimai nekompensuojami.
10. Už mokyklos teikiamas švietimo paslaugas atsiskaitoma į priekį, iki einamojo mėnesio 15 d. Mokama grynais arba pavedimu. Atsiskaitymai banko kortelėmis nepriimami. Pirmoji įmoka turi būti sumokėta iki rugsėjo 15 d.
11. Iki rugsėjo 15 d. ar sausio 30 d. mokantiems iškart už visą semestrą (36 paskaitas arba 4,5 mokslo mėnesių) taikoma 10 proc. nuolaida.
12. Jei mokyklą lanko 2 vaikai iš vienos šeimos, kiekvienam vaikui taikoma 10 proc. nuolaida. Mokant už visą semestrą iškart – vienam vaikui taikoma 10 proc. nuolaida, kitam – 15 proc. nuolaida.
13. Žiemos ar Velykų atostogų metu mokestis nemažinamas, nes mokama už paskaitas, o ne už kalendorinį mėnesį.
14. NKKM kompiuterių mokykla gali vienašališkai pašalinti vaiką iš mokyklos, jei jis yra įsiskolinęs. 
15. Jei apsisprendžiate nebelankyti mokyklos, būtina tą pačią dieną informuoti filialo administratorę ir parašyti prašymą nutraukti sutartį (prašymą pateikti gali tik sutartį pasirašęs asmuo). Priešingu atveju bus reikalaujama sumokėti už paskaitas (net jei vaikas jų nelankė). Sutartis nutraukiama tik tuo atveju, jei visiškai sumokėta už sutarties galiojimo metu suteiktas švietimo paslaugas. Sutartis nenutraukiama atgaline tvarka. 
16. Jei norite pasitarti, paklausti, pasiūlyti ar išreikšti nusiskundimą, visada prašome kreiptis į filialo administratorę. Laukiame ir vaikų, ir tėvų/senelių/globėjų atsiliepimų ir klausimų.