Dvyliktokams

 PROGRAMA Pasiruošimas valstybiniam informatikos egzaminui
 TRUKMĖ  48 val. (3–4 mokslo mėnesiai)
 APRAŠYMAS Šio kurso metu mokomės programavimo pagrindų C++ kalba, gilinamės būtent į tas temas, kurių prireiks laikant egzaminą, pakartojame svarbiausias Word ir Excel funkcijas, sprendžiame ir nagrinėjame praėjusių metų egzaminų užduotis.
 TVARKARAŠTIS   2 kartai per savaitę po 2 val. (vienas – darbo dieną popiet, kitas – savaitgalio dieną) arba 1 kartas per savaitę po 3 val.
 KAINA

75 EUR už mokslo mėnesį, t. y. 8 paskaitas.
Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki mėnesio 15 d., pavedimu.
Mokant iškart už visą kursą (24 paskaitas), taikoma 10 proc. nuolaida. Kaina - 202,50 EUR.

 PASTABOS -

REGISTRACIJA 

 PROGRAMA Pasiruošimas valstybiniam matematikos egzaminui (tik Lakūnų g. 24 filiale)
 TRUKMĖ  0,5 arba 1 mokslo metai 
 APRAŠYMAS

Šio kurso metu nuosekliai gilinamės į temas, kurių prireiks matematikos valstybiniam brandos egzaminui.

Paskaitose pateikiama susisteminta matematikos kurso medžiaga, mokiniai supažindinami su egzamino struktūra, uždavinių tipais, mokosi taikyti turimas žinias spręsdami praktinius uždavinius. Kartu su dėstytoju mokiniai mokosi analizuoti bei spręsti parengtas atitinkamos temos užduotis, ankstesnių metų egzaminų uždavinius, aptaria dažniausiai pasikartojančias klaidas.

 TVARKARAŠTIS   2 kartai per savaitę po 2 val. (vienas – darbo dieną popiet, kitas – savaitgalio dieną)
 KAINA

75 EUR už mokslo mėnesį, t. y. 8 paskaitas.
Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki mėnesio 15 d., pavedimu.
Mokant iškart už visą semestrą (36 paskaitas), taikoma 10 proc. nuolaida. Kaina - 303,75 EUR.

 PASTABOS -

REGISTRACIJA