kompiuteriu kursai adresas 16

Mokymo programa 11-12 m. moksleiviams

Skaityti daugiau

Mokymo programa 8-10 m. moksleiviams

Skaityti daugiau

Mokymo programa 13-17 m. moksleiviams

Skaityti daugiau

Pradėjome vykdyti projektą „NKKM įrangos modernizavimas“

Lie

ESFIVP I 1 2019 m. sausio mėnesį NKKM kompiuterių mokykla pradėjo įgyvendinti projektą „NKKM įrangos modernizavimas“ kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektu siekiama prisidėti prie įtraukaus švietimo aplinkos įvairovės plėtojimo, tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, užtikrinant bendrųjų kompetencijų ugdymą, didinti neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovę ir kokybę, didinti vaikų įtrauktį mokytis ir išskleisti individualius gebėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta naujų baldų, naujos kompiuterinės įrangos, kitų priemonių ir įrangos, reikalingos kokybiškam vaikų ugdymo procesui.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, mokyklinio amžiaus vaikams bus pasiūlyta naujų programų, patobulintos senos programos, sudaryta galimybė vasaros atostogų metu vykdomas programas dėstyti neformaliose erdvėse, pritaikant žaidybinius elementus. Taip pat tikimasi, kad bus išlaikytas pagrindinis mokyklos tikslas – vaikams suteikti ne tik fundamentalių IT žinių, bet ir pristatyti aktualiausias IT srities dalykus, naujoves, ugdymo procese naudojant naujausius įrankius ir programas, technologiškai pažangią įrangą, kokybiškas garso ir vaizdo priemones.