kompiuteriu kursai adresas 16

Mokymo programa 11-12 m. moksleiviams

Skaityti daugiau

Mokymo programa 8-10 m. moksleiviams

Skaityti daugiau

Mokymo programa 13-17 m. moksleiviams

Skaityti daugiau

 patinka logo

 

 

 
NKKM kompiuterių mokykla dalyvauja asociacijos „Infobalt“ ir Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LinMa) iniciatyva vykdomame projekte „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“. Projekto tikslas - sudominti mokinius informacinėmis technologijomis ir lavinti kūrybinius įgūdžius IT srityje. 

Remiantis statistika, informacinės technologijos ES ir Lietuvoje sukuria ~5% BVP, tačiau indėlis į bendrą šalių produktyvumo augimą daug didesnis: tiesioginis informacijos ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus indėlis – 20 %, IRT investicijų – 30 %. Lietuvoje IRT specialistų proporcinė dalis nuo visų darbuotojų šiuo metu yra mažiausia ES (1,8%, plg. su 3,2% ES vidurkiu).
INFOBALT atlikti tyrimai rodo, kad 10-12 metų mokiniai jau formuoja savo profesinio pasirinkimo kryptį. Siekiant sudominti moksleivius IT sritimi, yra vykdomas Projektas, kurio tikslas - užtikrinti skirtingų formų ir turinio neformaliojo ugdymo veiklų, orientuotų į kūrybišką informacinių technologijų taikymą, plėtrą Lietuvoje.

NKKM kompiuterių mokykla, dalyvaudama projekte „Patinka“, pravedė „Jaunųjų programišių (hakerių) mokykla“ mokymus Lietuvos mokyklų mokytojams. Išklausę mokymus mokytojai perduos savo žinias mokyklų moksleiviams.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti svetainėse:

http://patinka.infobalt.lt,

www.facebook.com/projektaspatinka 

PATINKA


NKKM kompiuterių mokykla, dalyvaudama projekte „Patinka", pravedė „Jaunųjų programišių (hakerių) mokykla" mokymus Lietuvos mokyklų mokytojams. Išklausę mokymus mokytojai perduos savo žinias mokyklų moksleiviams.

   
PATINKA2

Balandžio 28 d. Į NKKM kompiuterių mokyklą atvyko Telšių, Utenos, Šilutės, Marijampolės, Vilniaus ir Radviliškio miestų mokytojai mokytis saugumo ir etiško įsilaužimo pagrindų. Mokymai bus tęsiami ir balandžio 29 d.

Įgytomis naujomis žiniomis mokytojai yra pasiruošę dalintis su moksleiviais, nekantriai laukiančiais mokymų.